Ceník & Podmínky

BENIMAR BENIVAN 120 UP

 • duben, květen, říjen, listopad ... 2 400 Kč
  minimálně 4 dny
 • červen, září ... 2 890 Kč
  minimálně 4 dny
 • červenec ... 3 490 Kč
  minimálně 7 dní
 • srpen ... 3 190 Kč
  minimálně 7 dní

          přehled obsazenosti BENIMAR BENIVAN 120 UP


Slevy:
10 - 14 dní SLEVA 10%
15 a více dní SLEVA 15 %
Cena uvedena včetně DPH, jsme plátci DPH, pro firmy a daňové subjekty možnost odpočtu ve výši 21 %.  

Podmínky půjčení

 • Vratná kauce 25.000,- Kč. Kauce se vybírá na pokrytí škod způsobených zákazníkem, na která se nevztahuje pojištění. V případě vrácení nepoškozeného vozidla se kauce v plné výši vrací
 • Vůz Vám předáme v den půjčení od 10. hodiny a vracíte nám ho v den ukončení pronájmu do 18 hodiny. (možná domluva)
 • Kauci lze platit hotově nebo převodem na účet
 • Neomezený počet najetých km při zapůjčení nad 10 dní
 • Limit km při kratším zapůjčení je 400 km / den, nadlimitní km á 6 Kč / km bez DPH
 • Minimální věk řidiče 25 let a dva roky praxe. Řidičský průkaz skupiny B

 • Všeobecné obchodní podmínky půjčovny

  I. PODMÍNKY ZAPŮJČENÍ VOZU
  • pro zapůjčení obytného vozu je nutné předložit platný řidičský průkaz skupiny B a platný doklad tožnosti (OP nebo pas)
  • pronajatý vůz smí řídit pouze nájemce, nebo osoba uvedená v nájemní smlouvě
  • v případě řízení jinými osobami než je nájemce, nájemce plně odpovídá za způsobené škody; je dobré zvážit svěření řízení vozidla jiné osobě
  • minimální doba pronájmu jsou 4 dny
  • při předčasném ukončení pronájmu obytného vozu se nájemné nevrací
  • v obytném voze je přísný zákaz kouření, pálení svíček atd.
  • zákaz domácích mazlíčků
  • zákaz veškerých úprav na obytném voze, včetně polepování, šroubování, vrtání

  PŘEVZETÍ A VRÁCENÍ VOZIDLA

  • obytný vůz se předává i vrací v čistém stavu (exterier i interier)
  • obytný vůz se předává s plnou nádrží pohonných hmot (Nafta/Diesel)
  • nájemce obytný vůz vrací ve stavu, v jakém jej převzal, s vyprázdněnou odpadní nádrží, s vyprázdněnou a vyčištěnou toaletní nádrží
  • předá-li nájemce dopravní prostředek nevyčištěný, neumytý, nebo s nedotankovanou nádrží pohonných hmot či s nevyprázdněnou toaletní nádrží WC či odpadní nádrží, je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve  výši Kč 5.000,- Kč
  • voda a plyn se nedoplňuje
  • převzetí vozidla a seznámení se s zařízením a obsluhou trvá cca 40 - 60 min, stejně jako převzetí a kontrola obytného vozu/karavanu od nájemce, je nutno s touhle dobou počítat
  • při použití zařízení z výbavy (hasicí přístroj, lékárnička) je nutno zakoupit nové nebo se hodnota použitého zařízení odečte z kauce

  PLATEBNÍ PODMÍNKY

  • Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem zálohový daňový doklad. Aby rezervace byla platná požadujeme po nájemci zaplatit 30% zálohu do 5-ti dnů jako blokaci termínu.
  • Doplatek nájemného se platí 30 dnů před zapůjčením vozidla, nejpozději pak v den převzetí vozu.
  • Nájemce v den převzetí skládá vratnou zálohu 25 000 Kč na pokrytí možných škod jím způsobených. 
  • Servisní odměna 1 500 Kč se neplatí nad 7dní zapůjčení (jedná se o odměnu pro pronajímatele za přípravu OV bez ohledu na dobu nájmu (příprava vozu, dezinfekce, plná nádrž vody, plná PB láhev, čistá prostěradla, kontrola tlaku v pneumatikách, doplnění provozních kapalin, chemie do WC, školení a poučení před převzetím

  SANKCE

  • Za ztrátu osvědčení o registraci vozidla, zelené karty účtujeme pokutu 5 000 Kč.
  • Za ztrátu klíčů do zapalování + obytné nástavbyúčtujeme pokutu 10 000 Kč. Za ztrátu klíčů nosiče kol účtujeme pokutu 5 000 Kč.
  • Při extrémním znečištěním a to i u exteriéru vozu (bláto, písek, barvy, oleje atd...) účtujeme pokutu 5 000 Kč.
  • v případě pozdějšího vrácení vozu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtujeme smluvní pokutu ve výši až 10.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.
  • při jakémkoliv poškození na autě, interiéru vozu a jeho vybavení bude cena opravy odečtena z kauce

   STORNO PODMÍNKY

  • při odstoupení 60 dnů a více před zapůjčením činí odstupné 20% ceny nájemného
  • při odstoupení 50 až 59 dnů před zapůjčením činí odstupné 30% ceny nájemného
  • při odstoupení 30 až 49 dnů před zapůjčením činí odstupné 50% ceny nájemného
  • při odstoupení 15 až 29 dnů před zapůjčením činí odstupné 80% ceny nájemného
  • při odstoupení 8 až 14 dnů před zapůjčením činí odstupné 90% ceny nájemného
  • při odstoupení 7 dnů a méně před zapůjčením nebo v den zapůjčení, činí odstupné 100% ceny nájemného

  POJIŠTĚNÍ

  • obytný vůz je havarijně pojištěn, spoluúčast 10% a ve stejném rozsahu se odpovědnost přenáší na nájemce, pojištění je v maximálním rozsahu včetně asistence
  • pojištění platí ve všech státech Evropy mimo Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Moldávie
  • při poškození obytného vozu nebo ztrátě části interiéru kdy nelze havarijní pojištění uplatnit, se škoda uplatňuje z vratné kauce
  • nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoliv havárii a škodu na vozidle nebo karavanu telefonicky přímo pronajímateli, non-stop
  • při každé nehodě či neoprávněném vniknutí je nájemce povinen přivolat policii a požadovat od ní potvrzení o zápisu události a ve vlastním zájmu pořídit nákres a fotografie nehody a poškození vozu
  • v případě nehody je vždy nutné získat identifikační údaje druhého účastníka nehody, zelenou kartu a vyplnit i podepsat euroformulář pro zápis nehody (je ve výbavě vozidla)
  • veškeré opravy i nákup náhradních dílů je možné realizovat pouze se souhlasem pronajímatele
  • případné opravy je nutné provádět pouze v autorizovaném servise. Záznam o opravě je potřeba nechat zapsat do servisní knížky (je ve výbavě vozidla)
  • v případě poruchy nebo nehody je k dispozici 24h asistenční služba

  GDPR

  V souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES tímto Pronajímatel informuje zájemce, že zájemcem poskytnuté osobní údaje odeslané v poptávkovém formuláři nebo v následné smlouvě na pronájem vozidla (dále jen "osobní údaje") zpracovává jakožto správce osobních údajů výlučně z důvodu a pro účely plnění této smlouvy, případně pro účely plnění návazných smluv a transakcí (např. případné plnění pojištění apod.). Tyto osobní údaje nejsou Pronajímatelem poskytovány třetím stranám s výjimkou jejich předání smluvním partnerům Pronajímatele, jež mu poskytují služby související s uzavřením a plněním této smlouvy (pojištění, zprostředkovatelské služby, právní služby, účetní služby, financování atd.).